IMS Innovative Mining Solutions
Sp. z o.o. SKA
Ul. Kilińskiego 34
40 – 062 Katowice
NIP 6342819545
REGON 243307530
biuro@imstrade.pl
_Zarząd Spółki __IMS MINING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach__, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul.Kilińskiego 34.___